O wystawie PSALMY – Roman Postek

Cykl obrazów Magdy Raczko „Psalmy” z 2015 r. jest przejawem mistycyzmu w twórczości artystki. Psalmy przypisywane królowi Dawidowi są dokumentem prawdziwego związku człowieka z Bogiem. Te nadzwyczaj osobiste utwory poetyckie zawierają w sobie niezwykłe bogactwo uczuć ludzkich od rozpaczy do euforii. Ich autor definiuje swoje istnienie w kontekście Boga jako dialogu ze sprawcą i rządcą świata, wszechmocną istotą obdarzającą człowieka, ale także rozliczającą z jego uczynków. 

Dziewięć płócien zaprezentowanych w Galerii „Wieża” zamku w Liwie nie stanowi ilustracji do konkretnych psalmów. Towarzyszą im jednak wydrukowane na kartkach papieru teksty psalmów (Psalm 1, 25, 27, 91, 103, 116 i 148), które siłą rzeczy sugerują drogę do odczytania przekazu ekspozycji. Obrazy posiadają tytuły, co wskazuje, że autorce zależy na ukierunkowaniu skojarzeń odbiorców i nie jest to czysta abstrakcja oderwana od skojarzeń z rzeczywistością.

Błękit przenikający twórczość Magdy Raczko ma w sztuce skojarzenie metafizyczne: Niebo, bogowie hinduscy, płaszcz Maryi. Okrąg z obrazu „Dusza” ma równie silne osadzenie symboliczne jak błękit- kojarzą się z nim doskonałość pełni i wyjście poza cztery podstawowe wymiary egzystencji. Kolorystyka jest równoprawnym elementem działa, któremu towarzyszy dukt pędzla- czasem miękki, niemal niezauważalny a w innych kompozycjach energiczny i zdecydowany, kształtujący z siłą przestrzeń malarską. W obrazie „Życie” centrum błękitu przecina wąski pas emanujący oranżową czerwienią, jakby duchowość została skontrastowana ze zmysłową energią życia i jemu przeciwstawiona. 

Wiele jest treści zwartych w tym cyklu, a wszystkie obrazy są godne wnikliwej uwagi uważnego kontaktu i obcowania z nimi , skłaniającego do medytacji nie tylko nad sztuką.

Roman Postek